2013.06.18 Jingshan Park, Wanchun Pavilion - jxing